ZAŠTITA VOZILA OD KRAĐE

Novi modeli Cobra alarma za 2018 godinu

Kompanija Cobra-Vodafone Automotive Technologies je predstavila nove modele Cobra alarma za 2018. godinu. Platforma sa oznakom 4700 donosi mnogobrojne novitete i promjene u sistemu zaštite vozila od krađe.

Najvažnija prednost novih modela Cobra alarma je to da je proizvođač prihvatio veliki broj zahtjeva koje su, vođeni iskustvom, uputili mnogi trgovci i serviseri. Blokada motora sa Vodafone Cut-Off tehnologijom i dalje je u fokusu, pa se najviše pažnje posvetilo njenom razvoju. Osim putem ID kartice, identifikacija vlasnika je sada moguća i putem Smartphone aplikacije, tako da je vozilo moguće pokrenuti samo ukoliko to omogući vlasnik putem vlastitog Smartphone-a.Sirena alarma će ostati Wireless sa backup baterijom, kao i dodatni ultrazvučni senzori. Važan dodatak u ponudi čine tri nova paketa koja se nadograđuju na platformu 4700, a paketi sadržavaju različite opcije i mogućnosti za zaštitu vozila od krađe.

Paketi koji se nadograđuju na Cobra platformu 4700 za 2018. godinu sadrže slijedeće opcije:

1. Enhanced Security Pack


- Wireless sirena sa dodatnom baterijom
- Mogućnost identifikacije vozača putem Smartphone aplikacije


2. Advanced Security Pack


- Wireless sirena sa dodatnom baterijom
- Mogućnost identifikacije vozača putem Smartphone aplikacije
- Telematics box (SCD50) putem kojeg se omogućava GSM komunikacija između vozila i centra za nadzor vozila


3. Full Security Pack


- Wireless sirena sa dodatnom baterijom
- Mogućnost identifikacije vozača putem Smartphone aplikacije
- Telematics box (SCD50) putem kojeg se omogućava GSM i GPS komunikacija između vozila i centra za nadzor vozila
- Unutar ovog paketa omogućeno je da se vozilo locira putem GPS i GSM signala.


Vrlo je važno istaći da su Cobra alarmi zadržali najvažnije karakteristike, uključujući rotirajući kod, odnosno mogućnost promjene frekvencije i kodova.

Bolje Cobra u autu nego prazno mjesto na parkingu.

Kontakt broj telefona: 033/716-385 ili Viber / WhatsApp / Mob +387 62/740-740