Zaštita za auto od krađe sa alarmom i blokadom motora

Prilikom odabira sistema za zaštitu auta od krađe, veoma je važno ugraditi sistem koji je neovisan od sistema auta, odnosno ugraditi zaštitu koja se deaktivira putem određenog dodatka, a ne kroz fabrički sistem, odnosno ključ.

Takvi sistemi zaštite pružaju mnogo veći nivo zaštite i otporni su na alate za krađu auta. To je zbog toga jer se deaktiviraju putem dodatka koji identifikuje vlasnika auta, a nikako fabričkim ključem auta!
Konkretno, prilikom krađe auta lopovi dolaze sa alatima koji su pripremljeni tačno za taj model auta, pa veoma brzo i jednostavno mogu deaktivirati fabrički sistem. Kada se zaštita od krađe deaktivira putem fabričkog ključa, onda je jednostavno da se takva zaštita deaktivira putem alata za krađu auta. Upravo zbog toga su mnogo sigurniji uređaji koji posjeduju dodatak putem kojeg isključivo vlasnik može deaktivirati zaštitu od krađe

Posebnu pažnju treba obratiti na blokadu motora. Za kvalitetnu zaštitu auta od krađe vrlo je važno da sistem zaštite pruža blokadu koja ne dozvoljava paljenje auta bez prisustva vlasnika. Upravo blokada motora je najvažnija karakteristika u cilju zaštite auta od krađe i otimanja. Ukoliko dodatak za deaktiviranje nije zajedno sa vlasnikom, auto nije moguće upaliti čak ni sa fabričkim ključem.


Zašto danas alarm nije samo alarm, već uređaj za zaštitu auta od krađe?


Prije svega važno je odabrati alarm koji posjeduje i blokadu motora koja blokira kompletan sistem paljenja auta i elektroniku motora, tako da paljenje nije moguće bez dodatka putem kojeg se zaštita deaktivira.
Alarmi kao sistemi zaštite auta od krađe su jako korisni jer posjeduju dodatnu sirenu sa vlastitim napajanjem i tako prave buku i paniku, a najvažnije od svega, lopovi budu primijećeni tokom samog pokušaja krađe auta.

Jedan od nedostataka klasične mehaničke zaštite auta od krađe je upravo to što kada lopovi dođu do auta i pokušaju ga ukrasti, to mogu da urade potpuno neprimjećeno. Ukoliko auto ne posjeduje alarm, u zavučenim prostorima i tokom noći niko ne može primjetiti da se dešava krađa auta. Upravo takve okolnosti pružaju lopovima dovoljno vremena da rade na otključavanju mehaničke zaštite.


Kako funkcioniše auto alarm i koliko je siguran kao zaštita od krađe?


Princip funkcionisanja auto alarma kao uređaja za zaštitu auta od krađe zasniva se prvenstveno na dodatku za deaktiviranje pomoću kojeg vlasnik može deaktivirati zaštitu neovisno od sistema auta. To znači da zaštita ne funkcioniše kroz fabrički sistem auta, a to je jedan od najvažnijih aspekata zaštite auta od krađe.
Novi sistemi za zaštitu konstantno vrše promjenu frekvencija i kodova, pa bilo kakvo skeniranje ili kopiranje nije moguće!

Dodatno, auto alarmi su vrlo jednostavni za korištenje: prilikom izlaska iz auta potrebno je samo zaključati auto, čime se automatski aktivira uređaj za zaštitu auta. Prilikom otključavanja auta, dodatak za deaktiviranje zaštite treba biti blizu auta, u protivnom, auto nije moguće upaliti, a upravo ta činjenica čini ove auto alarme jedinstvenim i učinkovitim u odnosu na druge!

Princip funkcionisanja mehaničke zaštite je komplikovan za korištenje, jer vlasnik auta svaki put mora dodatnim ključem fizički zaključavati bravu. Nerijetko se desi da vlasnik auta to zaboravi uraditi i/ili nije siguran da je zaključao bravu, pa mora ponovo ići do auta da provjeri i aktivira zaštitu. Mehanička zaštita auta od krađe dovodi vlasnika u situaciju da zbog zaboravljanja da fizički zaključa bravu, vlasnik auta zapravo nema nikakvu zaštitu! U slučaju auto alarma, ukoliko niste sigurni da ste zaključali auto odnosno aktivirali zaštitu, auto možete zaključati sa bilo koje udaljenosti sa koje ključ auta ima domet, čime se automatski aktivirati i zaštita auta od krađe – ne morate ići do auta da provjeravate i aktivirate zaštitu.

Alarmi mogu detektovati ne samo pokušaje krađe auta, već i pokušaje krađe imovine (stvari) iz auta, zato što svojim senzorima detektuju otvaranje svih vrata, haube, gepeka i prozora, i aktiviraju sirenu. Zbog senzora u autu, crvene lampice koja je indikator ugrađenog alarma i naljepnice na autu, lopovi prepoznaju da auto ima ugrađen alarm, pa se ne odlučuju na pokušaj krađe.

Važno je spomenuti da ugradnja alarma traje duže jer se sve zasebno povezuje, baš zbog toga što alarm funkcioniše odvojeno od sistema auta, a to djelotovorno utiče na nivo zaštite auta od krađe.

najbolja zaštita auta od krađe